Sopimus- ja vahingonkorvausoikeus

Selkeät ja hyvin laaditut sopimukset ovat vahinkojen estämisen kannalta keskeiset välineet. Kiireellisissäkin asioissa on syytä keskittyä sopimuksen sisältöön ja näin välttää ongelmat tulevaisuudessa. Vahingonkorvausvelvollisuus voi syntyä sopimusrikkomuksen tai tahallisen tai huolimattoman menettelyn seurauksena. Sopimus- ja vahingonkorvausasioissa palvelemme sekä yrityksiä että yksityisiä henkilöitä.

Vahingonkorvausasiassa apua asianajajalta

Asianajotoimisto Kari Miettinen & Co Oy:llä pitkällinen kokemus sopimuksista sekä sopimusrikkomuksiin ja liikenne- ja rikosvahinkoon perustuvissa asioissa. Ellei vahingonkorvauksia kyetä sopimaan osapuolten kesken, avustamme päämiestämme oikeudenkäynnissä.

Kuluttajansuoja

Kuluttajansuojalaki turvaa hyvin kuluttajan oikeudet useimmissa ongelmatilanteissa. Yleisiä syitä kuluttajariitoihin ovat kaupan kohteen viat ja puutteet, urakkahinnoittelu ja työn suoritus sekä virheellisiin tietoihin tai lupauksiin perustuvissa kaupoissa. Olemme valmiita auttamaan kaikissa kuluttajansuojalakiin perustuvissa kysymyksissä.

Yritysten väliset sopimukset

Vahingonkorvausvaatimusten estämiseksi on syytä kiinnittää huomio sopimusten sisältöön niin, että osapuolet varmuudella ymmärtävät mitä ja mistä on sovittu. Huolellisesti laadittu sopimus, joka on osapuolille selkeästi esitetty, on paras tae onnistuneelle oikeustoimelle.

Asianajotoimisto Kari Miettinen & Co Oy tarkistaa yritysten yleisesti käyttämät sopimusasiakirjat ja vakiolomakkeet sekä laatii tarvittaessa yrityksenne kannalta keskeiset sopimukset.

KYSY LISÄÄ