Perhe- ja jäämistöoikeus

Perhe- ja jäämistöoikeus oikeudenala, joka koskettaa jossakin vaiheessa meitä kaikkia. On tärkeää turvata läheistemme asema myös silloin kun emme itse enää ole paikalla tekemässä päätöksiä. Edunvalvontavaltakirjat ja testamentti on syytä laatia siten, että huolta läheisten osalta ei tarvitse kantaa. Asianajotoimisto Kari Miettinen & Co Oy avustaa kaikissa näissä ihmiselämän keskeisimmissä oikeudellisissa asioissa.

Omaisten turvaaminen kuoleman varalta

Perukirja laaditaan perunkirjoitustilaisuudessa viimeistään 3 kuukauden kuluttua kuolemasta. Perukirja toimitetaan verohallintoon kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta. Perinnönjaosta ja pesänjaosta aiheutuvat kalliit ja aikaa vievät riidat ovat vältettävissä sillä, että varallisuussuhteita koskevat sopimukset on laadittu ajoissa. Tärkein asiakirjat kuoleman varalta on testamentti. Perhevarallisuuden kannalta myös huolellisesti laaditut lahjakirjat ovat keskeinen osa varallisuusjärjestelyjä.

Avioliiton asiakirjat

Aviovarallisuuden osalta on usein perusteltua laatia avioehtosopimus, jolla osapuolten edut turvataan. Avioliitto päättyy joko puolison kuolemaan tai avioeroon, jolloin aviovarallisuuteen kuuluvat varat ositetaan. Avioliiton päättyessä tehtävä ositus on syytä tehdä kirjallisena, jotta vältytään epäselvyyksiltä tulevaisuudessa. Avioehtosopimukset ja keskinäinen testamentti turvaavat sen, että avioliiton päättymisen jälkeen ei synny epäselvyyttä omistussuhteista.

Laadimme ja tarkistamme asiakirjat

Autamme laatimaan sekä tarkistamaan kaikkia perheoikeudellisia asiakirjoja. Perhe- ja perintöoikeuden asiakirjoihin kuuluvat edunvalvontavaltakirjat, testamentit, perukirjat, ositussopimukset sekä perinnön- ja pesänjaot. Autamme myös huoltajuussopimusten teossa.

KYSY LISÄÄ