Asuminen ja rakentaminen

Oman asunnon hankkiminen on unelma, joka toteutuessaan voi muuttua painajaiseksi. Toisaalta asunnon myynti voi olla elämän suurin riski. Asuntokaupat ovat monelle elämän suurin ostos. Huonosti hoidettu asuntokauppa voi johtaa sekä ostajan että myyjän velkakierteeseen. Asuntokaupoissa on syytä ehdottomasti käyttää asiantuntijoita niin kuntotarkastuksissa, kauppakirjan laatimisessa kuin asuntokauppaa koskevissa riidoissakin

Kiinteistö- ja asuntokaupan virhetilanteet

Pienetkin asunnossa olevat virheet voivat johtaa kohtuuttomiin oikeudenkäyntikuluihin, jolloin kaupasta kärsii niin ostaja kuin myyjäkin. Asianajotoimisto Kari Miettinen & Co Oy:llä on pitkällinen kokemus rakentamisesta sekä asunto- ja kiinteistökauppariidoista. Avustamme osapuolia myös asuin- tai liikehuoneiston vuokrasuhteeseen liittyvissä kysymyksissä

Käytettävissämme on laaja asiantuntijaverkosto, joka pystyy selvittämään mahdolliset virheet ja niiden korjauskulut. Asianmukainen selvitys virheestä mahdollistaa riidan sovinnollisen ratkaisemisen. Sovinnollinen ratkaisu on useimmiten kokonaistaloudellisesti tarkasteltuna edullinen sekä ostajalle että myyjälle. Mikäli sovinnollista ratkaisua ei synny, edustamme päämiestämme oikeudenkäynnissä. Mitä paremmin asiaan on perehdytty ennalta, sitä paremmat edellytykset on menestyä oikeudenkäynnissä ja välttää lisäksi kohtuuttomat oikeudenkäyntikulut

Rakennusurakoissa avustamme niin urakoitsijaa kuin rakennuttajaakin

Rakennusurakoissa on ensisijaisen tärkeää laatia selkeä ja tarkka urakkasopimus ja tehdä kaikki mahdolliset muutokset urakkaan kirjallisena. Rakennusurakoiden riita-aiheita ovat usein kysymykset viivästyksistä, lisä- ja muutostöistä, hinnasta, työn laadusta sekä takuukysymyksistä. Avustamme sekä rakennuttajia että urakoitsijoita rakentamisen ja asumisen kysymyksissä

Palvelut asunto-osakeyhtiöille

Rajaukset osakkeenomistajan ja taloyhtiöiden kunnossapitovastuusta aiheuttavat ristiriitoja asunto-osakeyhtiöiden ja osakkeenomistajien välille. Kunnossapitovastuu tuleekin aina selvittää ennen mahdollisia asuntoremontteja. Avustamme sekä taloyhtiötä että osakkeenomistajia näissäkin kysymyksissä

KYSY LISÄÄ